Dur og moll
- Quiz 4

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!
I denne quizen får du høre noen skalaer. Du skal avgjøre om hver enkelt skala er en dur- eller en moll-skala.
1. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
2. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
3. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
4. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
5. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
6. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
7. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
8. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
9. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala
10. Hva slags skala er dette?
Durskala
Mollskala

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om dur og moll.