Fuge
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. En fuge er en sats som er:
Homofon Polyfon Monofon Polygam
2. Det er vanligst at en fuge har:
ett tema to temaer tre temaer flere enn tre temaer
3. I barokkken hadde fugen:
et fast antall stemmer i hele satsen
et varierende antall stemmer i hele satsen
klare forminndelinger hvor antall stemmer bestemmer formen
4. Kryss av for formdeler som forekommer i barokkfuger:
Introduksjon
Eksposisjon
Sidetema
Gjennomføring
Episode
Epilog
5. Hvilken av disse barokk-komponistene regnes som den som virkelig perfeksjonerte fugen?
Claudio Monteverdi
Henry Purcell
Antonio Vivaldi
Johann Sebastian Bach
6. Noen fugetemaer har en tydelig inndeling i ulike deler. Kryss av for de delene som da forekommer:
Hode
Hals
Bryst
Hale
Kropp
7. I hvilke deler av en fuge dukker fugetemaet opp?
Eksposisjon
Gjennomføring
Episode
8. Hva menes med "stretto"?
en liggetone i bassen
en ny temainnsats kommer før den forrige er avsluttet
mer enn tre temainnsatser kommer etter hverandre
en episode modulerer til en ny toneart
9. Kryss av for det som er riktig:
Alle fuger er for cembalo eller orgel.
Etter barokken er det nesten aldri komponert fuger.
En fuge kan være del av et flersatsig stykke.
Das Wohltemperirte Clavier består av 12 preludier og fuger.
10. Ett av disse utsagnene er galt:
I episodene er det ofte en lettere tekstur.
I episodene forekommer det ikke sekvensering.
I barokkfugene er i prinsippet alle stemmene likeverdige.
Man kan si at en fuge er et komposisjonsprinsipp mer enn en formtype.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.