Nye stiltrekk på 1700-tallet
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Kryss av for det som kan sies å være typisk for galant stil:
Satstypene blir mer polyfone enn i barokken
Satstypene blir mer homofone enn i barokken
Fuge blir den dominerende formtypen
Fraser basert på forsetning - ettersetning blir meget vanlig
Galant stil la vekt på et intenst, personlig uttrykk
En ledende melodi med akkompagnement blir vanlig
2. Kryss av for komponister som regnes innenfor den galante stil:
Johann Sebastian Bach
Carl Philipp Emanuel Bach
Johann Christian Bach
Den unge Wolfgang Amadeus Mozart
3. Kryss av for det som kan sies om Empfindsamer Stil (uttrykksfull stil) fra overgangen mellom barokken og wienerklassisk tid:
Musikken blir mer kromatisk enn i barokken
Musikken blir mindre kromatisk enn i barokken
Musikken blir mer subjektiv og emosjonell
Musikken blir mer objektiv og distansert
Musikken preges av større forandringer og overraskelser
Musikken blir mer ensformig og helhetlig
4. Hvilken kjent komponist representerer Empfindsamer Stil (ekspressiv stil)?
Johann Sebastian Bach
Carl Philipp Emanuel Bach
Johann Christian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
5. Lytt til et utdrag fra en komposisjon som kan sies å representere Empfindsamer Stil. Kryss av for trekk du hører i denne musikken og som ikke var vanlig i barokken! Finn altså stiltrekk som skiller denne musikken fra barokkens stil!
Overraskende pauser
Temposkifter
Fugerte partier
Konserterende innslag
Vekslende tekstur (klanglig tetthet)
Vekslende uttrykk - ikke bare én affekt
Satsen går i moll, det var uvanlig i barokken
6. Domenico Scarlatti er kjent for:
De første variasjonsverk for cembalo
Et stort antall cembalo-sonater
Stildannende operaer i neapolitansk stil
Som elev av J.S. Bach skrev han en del fuger
7. En av disse formskjemaene passer ofte til Scarlattis cembalo-komposisjoner:
|: T -> D :|: mod -> T :|
A - B - A
A - A1 - A2 - A3 - A4 - Coda
|: T -> D -> T :|
|: T -> S :|: D -> T :|

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere] oppgaver om nye stiltrekk på 1700-tallet!