Nye stiltrekk på 1700-tallet
- Quiz 2

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Kryss av for komponister som forbindes med overgangen mellom barokk og wienerklassisk periode.
Antonio Vivaldi
Carl Philipp Emanuel Bach
Domenico Scarlatti
Ludvig van Beethoven
Christoph Willibald Gluck
Johann Stamitz
2. Kryss av for komponister som er spesielt kjent for sine cembalo-stykker:
Domenico Scarlatti
Gesualdo da Venosa
Carl Philipp Emanuel Bach
Johann Stamitz
3. Kryss av for kjennetegn ved musikk i overgangen mellom barokk og wienerklassisk periode:
Plutselige og uttrykksfulle pauser
Alltid bare én affekt i en sats
Overraskende og brå modulasjoner
Plutselig sterke, framhevete toner (sforzando)
Melodiske sukk
Modulasjoner er sjeldne og går bare til nærmeste toneart
4. For operakomponisten Christoph Willibald Gluck var det viktigste...
at musikken skulle tjene tekstens uttrykk og handlingens situasjoner.
at teksten skulle passe til musikkens uttrykk og de musikalske hendelsene.
å bruke de tradisjonelle formtypene, slik som f.eks. dacapo-arien
å framheve sangerenes virtuose dyktighet
5. Musikk som regnes til overgangen mellom barokk og wienerklassisk periode er omtrent fra perioden
1700 - 1800
1650 - 1720
1720 - 1770
1770 - 1820
6. Opera buffa er
en alvorlig opera
en komisk opera
en opera med kastratsangere
en opera som handler om mat
7. Lytt til et utdrag fra en sonate av Scarlatti. Kryss av for trekk du hører i denne musikken!
idiomatisk skrevet for et tasteinstrument
utdraget går i samme toneart hele veien
fugerte partier
stort sett en homofon stil
teknisk krevende for utøveren
et godt eksempel på generalbass (basso continuo)
musikken bruker bare et lite omfang av klaviaturet på et cembalo
8. En av disse komponistene var sentral i å utvikle symfonien:
Johann Sebastian Bach
Johann Stamitz
Domenico Scarlatti
Christoph Willibald Gluck
Georg Friedrich Händel

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.