Barokk stil og musikk
- Quiz 2


Antonio Vivaldi
1678-1741

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Hvilket land kom Vivaldi fra?
Italia
Frankrike
Island
England
Tyskland
Japan
2. Hvilken utdannelse hadde Vivaldi i tillegg til sin musikerbakgrunn?
Snekker
Prest
Maler
Gjeter
Murer
3. Kryss av for det som kan sies om Vivaldi sin musikkstil:
Musikken hans er utadvendt og tilgjengelig
Musikken hans er skrevet spesielt for utdannete kjennere
Vivaldis stil er preget av klarhet
Vivaldis stil er overlesset med en masse tilsynelatende overflødige detaljer
4. Vivaldi er mest kjent for
Kantater
Flere hundre konserter
Operaer
Sitt røde hår
5. Den italienske ouverturen - "sinfonia" har følgende form:
Langsom - Hurtig - Langsom
Hurtig - Langsom - Hurtig
Langsom - Langsom - Hurtig
Preludium og fuge
6. Den italienske "sinfonia" er forløperen for hvilken svært viktig nyere form?
Wienerklassisismens symfoni
Wienerklassisismens opera
Romantikkens opera
Dacapo-arien
7. Den franske ouverturen er kjent for to ulike formdeler med svært forskjellig preg. Kryss av for de to formdelene du venter å få høre i en fransk ouverture:
En langsom, homofon del med jevne noteverdier og melankolsk karakter
En langsom, homofon del med punkterte rytmer og et verdig uttrykk
En hurtigere, polyfon del med imitasjon
En hurtigere, polyfon del med vokale innslag
8. Generelt kan en ouverture i barokken sies å være:
Den siste og avsluttende satsen i et flersatsig verk (opera, oratorium, suite o.a.)
Den første og innledende satsen i et flersatsig verk (opera, oratorium, suite o.a.)
Vanligvis en sats midt inne i et flersatsig verk (opera, oratorium, suite o.a.)
Vanligvis en frittstående sats
9. Lytt til en sats fra en komposisjon av Vivaldi. Hva slags komposisjon er dette?
En solokonsert
En concerto grosso
En ouverture
En sats fra en kantate
10. Hvilket solo-instrument hørte du?
En sopran-blokkfløyte
En sopranino-blokkfløyte
To ulike blokkfløyter
En piccolofløyte
En piccolo-obo
En barokk-fagott
11. Kryss av for det som kan sies om skrivemåten for dette soloinstrumentet:
Det er virtuost
Det er idiomatisk
Det er en tydelig taktart
Musikken preges av store kontraster
Rytmikken er improvisatorisk

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.