Den 2dre wienerskole - Quiz 1


Vassilij Kandinskij: Composition IV

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om den 2dre wienerskolen!

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Den 2dre wienerskole er disse komponistene: hint
Haydn, Mozart og Beethoven
Bach, Beethoven og Brahms
Mahler, R. Strauss og Schönberg
Schönberg, Berg og Webern
2. Ett av disse begrepene skal ikke forbindes med den 2dre wienerskole:
Ekspresjonisme
12-toneteknikk
Primitivisme
Atonal musikk
3. Lytt til de første taktene av Pierrot Lunaire, komponert i 1912 av Arnold Schönberg:

Sangsolisten bruker her en teknikk som kalles «Sprechgesang». Hva kjennetegner denne teknikken?
Det er en mellomting mellom sang og tale hvor tonene antydes med en omtrentlig tonehøyde.
Det er en teknikk hvor sangeren snakker i stedet for å synge.
Sangeren skal forsøke å snakke og synge samtidig.
Sangeren skal synge litt rått og cabaret-aktig, stemmen kan gjerne sprekke innimellom.
4. Hvilket av disse uttrykkene mener du passer best for denne musikken:
Ekspresjonisme
Impresjonisme
Primitivisme
Folklorisme
5. 12-toneteknikk er en komposisjonsteknikk hvor
alle 12 kromatiske toner kommer i tilfeldig rekkefølge
alle temaer skal bestå av minst 12 toner
alle motiver skal bestå av nøyaktig 12 toner
de 12 kromatiske tonene settes opp i en bestemt rekkefølge
6. Med «ekspresjonisme» menes: hint
å legge vekt på musikk-uttrykk, bl.a. er dynamikk og spilleart nøye angitt i notene.
uttrykkskunst, å gjenskape menneskelige, intense og konfliktfylte indre opplevelser med sterke virkemidler.
det motsatte av impresjonisme — komponisten vil forsøke å påvirke omgivelsene, ikke bli påvirket.
at i motsetning til impresjonismen er man ikke lenger opptatt av farge i musikkken, klang er ikke lenger så viktig.
7. Med atonal musikk menes musikk hvor man ikke kan oppfatte et tonalt sentrum. Atonal musikk kan sies å videreføre trekk fra:
Senromantisk musikk
Folkemusikk
Sene verk hos Beethoven
Nasjonalromantisk musikk

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.


Fortsett med [flere oppgaver] om den 2dre wienerskole.