Den 2dre wienerskole
- Quiz 2

Schönberg
Arnold Schönberg
1874-1951

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Musikk uten en hørbar tonal forankring kalles atonal musikk. På hvilken måte skiller atonal musikk seg fra tonal musikk? hint
I atonal musikk får dissonerende klanger stå uoppløste, dissonansen får en egenverdi.
Atonal musikk består bare av dissonerende klanger.
I atonal musikk må dissonerende klanger oppløses i konsonerende klanger.
Atonal musikk er mer polyfon enn tonal musikk, hver stemme får en egenverdi.
2. Ett av disse notebildene viser en tolvtonerekke, hvilket?
3. Hvilken komponist utviklet tolvtoneteknikken slik den ble benyttet av den 2dre wienerskole?
Arnold Schönberg
Alban Berg
Anton Webern
Hans Eisler
4. Her ser du en tolvtonerekke med klare tonale trekk. (Bl.a. ser du at de tre første tonene danner en G-moll treklang og at tonene 3-5 danner en D-dur treklang. Her blir det da et Tonika-Dominant-forhold!)

Hvilken komponist kan ha benyttet denne tolvtonerekken? hint
Arnold Schönberg
Alban Berg
Anton Webern
Hans Eisler
5. Lytt til en sats komponert rundt 1913. Komponisten er kjent for sine knappe former og sin raffinerte fargebruk. (Dette er en hel sats!)

Hvilken av disse har komponert denne satsen?
Arnold Schönberg
Alban Berg
Anton Webern
Gustav Mahler
6. Schönbergs komposisjoner inndeles gjerne i 4 perioder eller grupper: Senromantiske verk, atonale verk, tolvtonekomposisjoner og verk som kombinerer tolvtoneteknikk med tonale virkemidler. Lytt til et lite utdrag fra hans Variasjoner for orkester fra 1926-28.

Hvilken periode er dette stykket fra?
Senromantisk periode
Atonal periode
Tolvtonekomposisjon
Kombinasjon av tolvtoneteknikk og tonale virkemidler

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.


Fortsett med [flere oppgaver] om den 2dre wienerskole.