Hovedtreklangene
- Quiz 2

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Det er viktig å kjenne hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) godt. Les gjerne artikkelen om hovedtreklangene før du tar for deg disse oppgavene!

1. Hvilken av disse akkordfølgene er hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) i D-dur?
h3 (1K)        h3 (1K)
h3 (1K)        h3 (1K)
2. Hvilken av disse akkordfølgene er hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) i F-dur?
h3 (1K)        h3 (1K)
h3 (1K)        h3 (1K)
3. Hvilken av disse akkordfølgene er hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) i Bb-dur?
h3 (1K)        h3 (1K)
h3 (1K)        h3 (1K)
4. Hvilken av disse akkordfølgene er hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) i A-dur?
h3 (1K)        h3 (1K)
h3 (1K)        h3 (1K)
5. Hvilken av disse akkordfølgene er hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) i C-dur?
h3 (1K)        h3 (1K)
h3 (1K)        h3-(1K)
6. Hvilken av disse akkordfølgene er hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) i G-dur?
h3 (1K)        h3 (1K)
h3 (1K)        h3 (1K)
7. Hvilken av disse akkordfølgene er hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) i Eb-dur?
h3 (1K)        h3 (1K)
h3 (1K)        h3 (1K)

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med hovedtreklangene.