Hovedtreklangene
- Quiz 3

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I alle oppgavene skal du fylle inn navn på hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) for den tonearten det spørres etter. For treklanger med kryss skriver du # etter, slik: F#, G# osv. For treklanger med b skriver du slik: Bb, Eb osv. (Bruk Bb for B-dur treklang og H for H-dur treklang.)

1. Oppgi hovedtreklangene i C-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:
2. Oppgi hovedtreklangene i D-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:
3. Oppgi hovedtreklangene i F-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:
4. Oppgi hovedtreklangene i G-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:
5. Oppgi hovedtreklangene i A-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:
6. Oppgi hovedtreklangene i Bb-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:
7. Oppgi hovedtreklangene i E-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:
8. Oppgi hovedtreklangene i Eb-dur.
Tonika: Subdominant: Dominant:

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med hovedtreklangene.