Mannheimerskolen
- Quiz 3


Johann Stamitz
1717-1757

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt igjen til en sats fra en symfoni av Johann Stamitz. Følg med på bokstavangivelsene og spørsmålene underveis! - I denne quizen handler spørsmålene om musikken i den siste delen av saten! (OBS: kommentarene underveis er ikke de samme som i forrige quiz!)

1. Ved bokstav A i andre halvdel av satsen (ved ca 2 min 11 sek) kommer en ny hoved-del. Hvilken tema-del fra tidligere i satsen er det du hører her?
Tema fra hovedtema-del
Tema fra sidetema-del
Tema fra avsluttende kadens-del
Tema fra gjennomføringsdelen
2. Hva kalles denne hoveddelen som begynner ved bokstav A?
Eksposisjon
Gjennomføring
Rekapitulasjon
Coda
3. Deretter, ved bokstav B kommer det et annet tema fra tidligere i satsen. Hvilken tema-del er dette?
Tema fra hovedtema-del
Tema fra sidetema-del
Tema fra avsluttende kadens-del
Tema fra gjennomføringsdelen
4. Kryss av for det som gjelder tema-delen som kommer inn ved bokstav B?
Den kommer i en fjern toneart
Den kommer i hovedtonearten i satsen
Den kommer i Tonika-tonearten
Den er nøyaktig lik et tidligere tema i satsen
I dette temaet er det en understemme som beveger seg i åttendeler
5. Ved bokstav C kommer det inn to nye blåseinstrumenter - hvilke?
to trompeter
to tromboner
to horn
ett horn og en trompet
6. Ved bokstav D begynner satsens aller siste formdel. (Ikke alle satser av denne "typen" har en slik formdel!) Hva kalles denne delen?
Slutt-tema-del
Coda
Cadenza
Finale
7. Hvilket musikalsk materiale innholder denne aller siste formdelen i satsen?
Materiale fra hovedtema-delen
Materiale fra sidetema-delen
Materiale fra gjennomførings-delen
Nytt musikalsk materiale
8. Alle disse siste delene av stykket - fra bokstav A og ut satsen - består for det meste av temaer og annet materiale som ble presentert i den første delen av satsen. Kryss av for det som er riktig for disse siste delene:
De inneholder overraskende modulasjoner
Alle temaene kommer i hovedtonearten i satsen
Tema-delene kommer i samme rekkefølge som i den første delen av satsen
Instrumenteringen er i alle tema-delene nøyaktig lik som i den første delen av satsen
Tonika-tonearten i satsen er framtredende i disse siste delen
9. Denne symfonisatsen har kontrasterende temaer, bestemte toneartsforhold og en egen gjennomføringsdel. Hva kalles denne satstypen?
Fuge
Rondo
Dacapo-sats
Sonatesats
Symfonisats
Variasjons-sats

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.