Franz Schubert
- Quiz 1


Franz Schubert
1797-1828

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Schubert er født i:
1780 1787 1790 1797
2. Schubert døde i:
1820 1824 1827 1828
3. Kryss av for det som kan sies å være de viktigste musikalske elementene hos Schubert.
rytme
melodi
harmonisk farge
dynamikk
polyfoni
4. Kryss av for verktyper som regnes for de mest sentrale hos Schubert.
Lieder (romanser)
Opera
Klaververk
Kammermusikk
Symfonier
Kantater
5. Lieder (romanser) kan typebestemmes av formoppbygningen. Kryss av for de riktige typene:
strofisk form
periodisk form
variert strofisk form
A-B-A-form
gjennomkomponert form
6. Hos Schubert får klaverstemmen en ny rolle i liedene. Kryss av for det som er riktig:
klaverakkompagnementet er mindre selvstendig i forhold til sangstemmen
klaverakkompagnementet er mer selvstendig i forhold til sangstemmen
klaverstemmen bidrar til å skildre tekstens innhold
tekstens innhold skildres stort sett bare i sangstemmen
liedene mangler avsnitt hvor klaveret spiller alene
7. Kryss av for det som kan sies om harmonikken hos Schubert:
Schubert modulerer ofte dristig til nye tonearter
harmonikken hans bygger på de klassiske toneartsforholdene
harmonikken hos Schubert er preget av fargelegging og nyanser
harmonikken hos Schubert er underordnet rytmikken
8. Spill hovedtemaet fra Schuberts Symfoni nr 8, 1. sats:

Hvilket instrument eller instrumenter spiller melodien i hovedtemaet?
To klarinetter
Klarinett og obo
To oboer
Fiolingruppen doblet med klarinett
9. Hvilken toneart har hovedtemaet?
D-dur
G-dur
E-moll
H-moll
10. Spill sidetemaet fra Schuberts Symfoni nr 8, 1. sats:

Hvilket instrument eller instrumenter spiller melodien i sidetemaet?
Cellogruppen
1. fiolin-gruppen
Fioliner og bratsjer sammen
Fioliner og en obo.
11. Sidetemaet beveger seg mellom to tonearter. Hvilke?
D-dur
G-dur
E-moll
A-moll
H-moll
C-dur
12. Hvilket forhold er det mellom hovedtemaets toneart og tonearten som dominerer i sidetemaet?
Sidetemaet går i tonikaparallellens subdominant-toneart
Sidetemaet går i tonikas subdominant-toneart
Sidetemaet går i tonikas dominant-toneart
Sidetemaet går i dominantens dominant-toneart

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.