Tonearter
- Quiz 7

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Her er det spørsmål både om dur- og om molltonearter i disse quizene!

Du kan finne tonearten for krysstonearter ved å se på det siste krysset (lengst til høyre) og gå et halvt trinn (liten sekund) opp. Da finner du dur-tonearten. For Bb-toneartene ser du på den nest siste Bb-en, dvs nr 2 fra høyre. Denne gir dur-tonearten. Parallell-toneartene, moll-toneartene, finner du ved først å finne dur-tonearten og deretter gå en liten ters ned.

I alle oppgavene skal du fylle inn navn på tonearten for det oppgitte notebildet. For tonearter med kryss skriver du # etter tonen, slik: F#, G# osv. For tonearter med b skriver du slik: Bb, Eb osv. (Bruk Bb for tonearten B og H for tonearten H.)

1. Hvilken molltoneart er dette:
2. Hvilken durtoneart er dette:
3. Hvilken molltoneart er dette:
4. Hvilken durtoneart er dette:
5. Hvilken molltoneart er dette:
6. Hvilken molltoneart er dette:
7. Hvilken molltoneart er dette:
8. Hvilken molltoneart er dette:

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om tonearter.