Intervaller
- Quiz 3

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre og lese noen intervaller. Kryss av for det du mener er riktig betegnelse på intervallet!

1. Hvilket intervall er dette?
Stor ters
Kvart
Kvint
Liten sekst
Stor sekst
3. Hvilket intervall er dette?
Prim
Liten sekund
Stor sekund
Liten ters
Stor ters
5. Hvilket intervall er dette?
Stor ters
Ren kvart
Forstørret kvart
Forminsket kvint
Ren kvint
7. Hvilket intervall er dette?
Liten sekund
Forminsket sekund
Prim
Oktav
Kvart
2. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Stor ters
Kvart
Sekund
Stor sekst
4. Hvilket intervall er dette?
Stor sekst
Liten septim
Stor septim
Oktav
None
6. Hvilket intervall er dette?
Stor sekund
Liten sekund
Forstørret sekund
Forstørret kvart
Stor ters
8. Hvilket intervall er dette?
Kvint
Liten sekst
Stor sekst
Liten septim
Stor septim


Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med intervaller.