Intervaller
- Quiz 4

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre og lese noen intervaller. Kryss av for det du mener er riktig betegnelse på intervallet!

1. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Forminsket kvart
Forminsket kvint
Liten sekst
Stor sekst
3. Hvilket intervall er dette?
Liten sekund
Stor sekund
Forstørret sekund
Liten ters
Stor ters
5. Hvilket intervall er dette?
Forminsket kvart
Ren kvart
Forstørret kvart
Forminsket kvint
Ren kvint
7. Hvilket intervall er dette?
Liten sekund
Forminsket sekund
Forstørret prim
Forminsket ters
Stor sekund
2. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Stor ters
Forstørret kvart
Forstørret kvint
Stor sekst
4. Hvilket intervall er dette?
Stor sekst
Liten septim
Stor septim
Oktav
None
6. Hvilket intervall er dette?
Stor sekst
Liten sekst
Forstørret sekst
Forstørret kvint
Frominsket septim
8. Hvilket intervall er dette?
Stor sekund
Liten ters
Stor ters
Forstørret ters
Forminsket kvart

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med intervaller.