Intervaller
- Quiz 5

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre og lese noen intervaller. Kryss av for det du mener er riktig betegnelse på intervallet!

1. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Forminsket sekund
Stor ters
Forminsket kvart
Forstørret ters
3. Hvilket intervall er dette?
Liten sekund
Stor sekund
Forstørret sekund
Liten ters
Stor ters
5. Hvilket intervall er dette?
Forminsket sekst
Ren kvint
Forstørret kvint
Liten sekst
Stor sekst
7. Hvilket intervall er dette?
Forstørret kvart
Forminsket kvint
Ren kvint
Ren kvar
Stor ters
2. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Stor ters
Forminsket kvart
Forstørret kvint
Liten sekst
4. Hvilket intervall er dette?
Stor ters
Liten ters
Stor sekund
Forstørret prim
Liten sekund
6. Hvilket intervall er dette?
Stor ters
Liten ters
Forstørret ters
Forstørret kvart
Forminsket kvart
8. Hvilket intervall er dette?
Ren kvint
Ren kvart
Forminsket kvint
Forstørret kvint
Forminsket kvart

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med intervaller.