Intervaller
- Quiz 6

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre og lese noen intervaller. Kryss av for det du mener er riktig betegnelse på intervallet!

1. Hvilket intervall er dette?
Ren kvart
Forminsket kvart
Forstørret kvart
Forminsket kvint
Ren kvint
3. Hvilket intervall er dette?
Liten sekund
Stor ters
Forstørret sekund
Liten ters
Stor sekund
5. Hvilket intervall er dette?
Forminsket sekst
Ren kvint
Forstørret kvint
Liten sekst
Forstørret kvart
7. Hvilket intervall er dette?
Forstørret kvart
Forminsket kvint
Ren kvint
Ren kvart
Stor ters
2. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Stor ters
Forminsket kvart
Forstørret sekund
Liten sekst
4. Hvilket intervall er dette?
Forstørret sekst
Liten septim
Forminsket oktav
Ren oktav
Stor septim
6. Hvilket intervall er dette?
Stor ters
Liten ters
Forstørret ters
Forstørret kvart
Forminsket kvart
8. Hvilket intervall er dette?
Forminsket kvint
Forminsket septim
Stor sekst
Liten sekst
Forstørret kvint

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med intervaller.