Intervaller
- Quiz 7

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

i denne quizen får du høre og lese noen intervaller. Kryss av for det du mener er riktig betegnelse på intervallet!

1. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Stor ters
Forminsket kvart
Forstørret sekund
Ren kvint
3. Hvilket intervall er dette?
Liten sekund
Stor ters
Forstørret sekund
Liten ters
Stor sekund
5. Hvilket intervall er dette?
Stor sekst
Forminsket septim
Forstørret kvint
Liten sekst
Forstørret sekst
7. Hvilket intervall er dette?
Forstørret sekst
Forminsket oktav
Forstørret sekst
Liten septim
Stor septim
2. Hvilket intervall er dette?
Forstørret ters
Stor ters
Forstørret kvart
Forminsket kvart
Forstørret kvint
4. Hvilket intervall er dette?
Forstørret kvint
Liten sekst
Stor sekst
Forminsket septim
Stor septim
6. Hvilket intervall er dette?
Stor sekst
Liten septim
Stor septim
Forstørret sekst
Forstørret septim
8. Hvilket intervall er dette?
Ren kvint
Forminsket kvint
Forstørret kvint
Ren kvart
Forstørret kvart

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med intervaller.