Intervaller
- Quiz 8

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre og lese noen intervaller. Kryss av for det du mener er riktig betegnelse på intervallet!

1. Hvilket intervall er dette?
Liten ters
Stor ters
Forminsket kvart
Forstørret sekund
Forstørret ters
3. Hvilket intervall er dette?
Liten sekst
Stor sekst
Forstørret sekst
Liten septim
Stor septim
5. Hvilket intervall er dette?
Stor sekst
Forminsket kvint
Forstørret kvart
Liten sekst
Ren kvart
7. Hvilket intervall er dette?
Forstørret kvart
Forminsket kvart
Forstørret ters
Forminsket kvint
Ren kvart
2. Hvilket intervall er dette?
Forstørret ters
Forminsket kvart
Ren kvart
Stor ters
Liten ters
4. Hvilket intervall er dette?
Forminsket sekund
Liten sekund
Ren prim
Forstørret prim
Stor sekund
6. Hvilket intervall er dette?
Stor sekst
Liten septim
Stor septim
Forstørret sekst
Forstørret septim
8. Hvilket intervall er dette?
Liten sekst
Forminsket sekst
Forstørret kvint
Ren kvint
Stor sekst

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.