Romantikken
- Quiz 3 - Klavermusikken


Chopins klaver

Denne quizen dreier seg for det meste om klavermusikken i romantisk periode. Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Klaveret var det typiske romantiske instrument. Det skyldes bl.a. at det var kraftig forbedret i forhold til tidligere instrumenttyper. Kryss av for det som er riktig!
Klaveret var større og kraftigere enn tidligere
Klaveret var rikere utsmykket med romantisk pynt
Klaveret ble mekanisk forbedret
Klaveret fikk notestativ
Klaveret fikk større klang og tone
Klaveret muliggjorde mer virtuos teknikk
Det wienerklassiske fortepiano hadde to manualer, romantikkens flygel hadde bare ett
2. I romantikken kan man regne 6 sentrale komponister som alle bidro til å utvikle klavermusikken, teknisk og musikalsk. Kryss av for de det gjelder! hint
Carl Philip Emmanuel Bach
Franz Schubert
Ludvig van Beethoven
Frederic Chopin
Franz Liszt
Gustav Mahler
Charles-Valentin Alkan
Johannes Brahms
Robert Schumann
Richard Wagner
Claude Debussy
Claudio Monteverdi
3. Den romantiske klavermusikk kan sies å
være en reaksjon mot wienerklassisk stil
videreutvikle og frigjøre musikalske elementer
representere en tilbakevending til barokkens affektlære - men i ny drakt
innebære en konsentrasjon om enkelte musikalske elementer
4. Kryss av for det som kan sies å være hovedtyper romantisk klavermusikk:
Suiter
Énsatsige stykker
Tosatsige stykker av typen Preludium og Fuge
Lengre stykker som sonater, konserter, variasjoner og fantasier
Stykker hvor komponisten er ukjent
5. Med virtuos menes
en utøver med høyt oppdrevne tekniske og musikalske ferdigheter
musikkonkurranser som begynte allerede i romantikken
en variasjonsform i romantikken
musikk av kjølig og ikke lidenskapelig karakter
6. Med en transkripsjon menes
et klaververk i fri form som tar utgangspunkt i annen kjent musikk og bearbeider denne.
et klaververk i fri form som tar utgangspunkt i et nytt tema og bearbeider dette.
en klaverversjon av eksisterende musikk, gjerne fra en annen komponist, og som følger originalen nokså nøyaktig.
en ny versjon av et eksisterende klaverstykke, men i en ny toneart.
7. Med en parafrase menes
et klaververk i fri form som tar utgangspunkt i annen kjent musikk og bearbeider denne.
et klaververk i fri form som tar utgangspunkt i et nytt tema og bearbeider dette.
en klaverversjon av eksisterende musikk, gjerne fra en annen komponist, og som følger originalen nokså nøyaktig.
en ny versjon av et eksisterende klaverstykke, men i flere nye tonearter.
8. Lytt til et utdrag fra et klaverstykke av Frederic Chopin, Nocturne nr 5 i Fiss-dur (1830-31).

Kryss av for det som kan sies om denne musikken! hint
den har en tydelig markert og jevn puls
den preges av sangbar melodikk
den er rikt utsmykket med ornamentikk
den er temmelig polyfon med en del imitasjon
den preges av en virtuos eleganse
pedalbruken er mindre viktig
framføringen preges av stor grad av Tempo rubato
Chopin viser også sitt harmoniske mesterskap!
9. Lytt til et utdrag fra et klaverstykke av Franz Liszt, Paganini-Etude nr 6 (1838, rev. 1851).

Kryss av for det som kan sies om denne musikken!
Liszts klavermusikk oppviser den største virtuositet til da
Stykket er i form av variasjoner over et tema
Harmonikk er ikke så viktig hos Liszt
Liszt la grunnlaget for den moderne klaver-teknikk
Liszt viser i dette stykket at hans forbilder var Bach og Beethoven
10. Kryss av for det som kan sies om romantikkens énsatsige klaverstykke!
Det er ofte et stemningsstykke
Det kan være påvirket av en litterær eller annen utenommusikalsk idé
Det er ofte svært kontrapunktisk
Det kan ha en beskrivende tittel
Det kan ha en A-B-A-form
Det kan ha en fri improvisasjons-liknende form
Det kan ha en variasjons-liknende form
11. Hva menes med Tempo rubato?
Et helt fast, metronomisk tempo.
En bruk av mindre, uttrykksfulle tempoforandringer innen den enkelte frase.
At tempo i høyre og venstre hånd er forskjellig.
En spillemåte hvor man gnir hendene mot hverandre
12 Hva menes med en Etude?
Et pianostykke man bare spille hjemme.
Et pianostykke i E- eller D-dur.
Et pianostykke viet til ett bestemt teknisk problem og ofte basert på et enkelt musikalsk motiv.
Et pianostykke som er meget vanskelig å spille

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.