Modale skalaer
- Quiz 6

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen må du fortsatt klare deg uten hjelp av notebildet. Her må du bare lytte deg frem til riktig modus!

1. Lytt til et nytt avsnitt fra Konsert for orkester av Bartók. Dette er fra 5. sats, og du får høre en fagott-solo.

Hvilken modus preger dette avsnittet? hint
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
2. Lytt til et avsnitt fra messen "Pange lingua" av renessanse-komponisten Josquin.

Hvilken modus preger dette avsnittet? hint
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
3. Lytt til et avsnitt fra "Fantasi i Halling" av Klaus Egge.

Hvilken modus gir dette avsnittet sitt særpreg?
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
4. Lytt til et avsnitt fra "Cantus in memoriam Benjamin Britten", komponert av Arvo Pärt

Hvilken modus preger dette avsnittet? hint
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
5. Lytt tilslutt til et avsnitt fra Vårofferet av Stravinskij. Soloinstrumentet er en alt-fløyte.

Hvilken modus preger dette avsnittet? hint
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.