Igor Stravinskij
- Quiz 4

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

stravinskij
Igor Stravinskij
1882-1971

Lytt til tredje sats fra Oktett for blåsere av Stravinskij, komponert i 1922.

Stravinskij forteller at dette stykket var inspirert av en drøm. Han drømte at han var i et lite rom hvor noen instrumentalister spilte et tiltalende stykke musikk. Neste dag kunne han ikke huske musikken, men han kunne telle musikerne, fant ut at de var åtte, og undersøkte deretter besetningen. Seks av blåserne danner tre parvis like instrumenter. De to siste er to treblåseinstrumenter.

1. Hvilke instrumenter danner de tre parene? Kryss av ved tre av disse:
To horn
To fagotter
To saxofoner
To tromboner
To tubaer
To trompeter
To klarinetter
To oboer
2. Hvilke er de to siste instrumentene? Kryss av ved to av disse:
Obo
Piccolo
Fløyte
Klarinett
Engelsk horn
Fagott
3. Vil du si at spillemåten mellom A og B er stort sett
Legato
Staccato
Likelig fordelt mellom legato og staccato.
4. Innsatsen ved C virker meget kontrasterende i forhold til det foregående. Dette skyldes
dynamikk
instrumentering
at det for første gang kommer lange toner
både dynamikk og instrumentering og at det for første gang kommer lange toner
for første gang en ny toneart
5. Sammenlikn duetten ved H og trioen ved I. Hvilke andre forskjeller finner du, bortsett fra instrumenteringen?
Trioen har langsommere noteverdier
Trioen har både hurtigere bevegelser og mer melodikk
Trioen har kraftigere dynamikk
6. Sammenliknet med resten av satsen er den avsluttende delen fra bokstav L
mer polyfon
mer homofon
like mye polyfon og homofon
7. Stravinskijs Oktett er komponert i 1922, i en periode av hans produksjon som gjerne kalles neoklassisk fordi han lar seg påvirke av historiske forbilder. Store deler av dette stykket har åttendeler og sekstendeler som "putrer og går" - dette kalles iblant motorisk rytmikk. I hvilken tidligere stilperiode var slik motorisk rytmikk vanlig?
Renessansen
Barokken
Wienerklassisismen
Romantikken

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.