Melodilytting - åpningsintervall
- Quiz 4

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre en melodi. Oppgaven er å høre hva det første intervallet i melodien er. Kryss av for det du mener er riktig!
1. Hva er første intervallet i denne melodien?
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Oktav
2. Hva er første intervallet i denne melodien?
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Oktav
3. Hva er første intervallet i denne melodien?
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Oktav
4. Hva er første intervallet i denne melodien?
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Oktav
5. Hva er første intervallet i denne melodien?
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Oktav
6. Hva er første intervallet i denne melodien?
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Oktav

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver om melodilytting].z|