Barokk stil
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. En vanlig form i barokken (og senere) bygger på et basstema som gjentas et antall ganger i løpet av komposisjonen. Her er et eksempel:

Hva heter denne formen?
Fuge
Sonate
Chaconne
Passacaglia
Basso continuo
Obligat bass
2. Hvilket instrument hørte du i dette eksemplet?
Cembalo
Regal
Clavicord
Orgel
Strykeorkester
3. Kryss av for det som kan sies om Suite fra barokken:
Det er en komposisjon med flere satser
Det er et vokalverk
Flere av satsene kan være stiliserte dansesatser
Det er en énsatsig komposisjon
Det er en komposisjon for et soloinstrument eller for et ensemble av instrumenter
Det er et langsomt stykke
Det er en kirkelig komposisjon
Her er et meget kort utdrag fra en vokalkomposisjon fra barokken:

4. Hva slags sats er dette?
Resitativ
Arie
Fuge
Koral
5. Hva kalles den nederste av de to stemmene i utdraget?
Basso ostinato
Basso continuo
Cembalo
Secco
6. Hva er betydningen av de små tallene som står under den nederste stemmen?
Besifring som angir rytmen som skal spilles
Besifring som angir akkordene som skal spilles
Besifring som angir hvor mange toner som skal spilles
Besifring som angir hvor mange instrumenter som skal spille
7. Hva slags komposisjon er utdraget hentet fra? hint
En pasjon
En kantate
En suite
En opera
8. Hvem har komponert dette?
Claudio Monteverdi
Henry Purcell
Georg Friedrich Händel
Johann Sebastian Bach

Her er et utdrag fra en annen form fra barokken. - Notebildet kommer fra takt 16 i det du hører.

9. Den øverste av de tre stemmene spilles av hint
En fløyte
En blokkfløyte
En obo
To fløyter
10. Den øverste av de tre stemmene i noteutdraget ovenfor er et eksempel på sentrale stiltrekk i barokken, kryss av for det som er riktig:
Det konserterende prinsipp
Idiomatisk komposisjon
Obligatstemme
Improvisasjon
Ornamentikk
11. Studer hvordan de tre stemmene er komponert sammen. Kryss av for det som er riktig for denne komposisjonsteknikken hint
Det er en homofon skrivemåte
Det er en polyfon skrivemåte
Det forekommer imitasjon
Musikken preges av viderespinning
Rytmikken er resitativisk
12. Hva slags sats er dette?
Koral
Arie
Resitativ
Allemande
13. Hvilken formtype venter du i denne satsen?
Fuge
A-B-A-form
A-B-form
Fri, improvisatorisk form
Gjennomføring og episode
 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere] oppgaver om barokk stil og musikk!