Tonearter
- Quiz 6

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Her er det igjen en quiz om durtonearter. Husk at du kan finne tonearten for krysstonearter ved å se på det siste krysset (lengst til høyre) og gå et halvt trinn (liten sekund) opp. Da finner du dur-tonearten. For Bb-toneartene ser du på den nest siste Bb-en, dvs nr 2 fra høyre. Denne gir dur-tonearten.

I alle oppgavene skal du fylle inn navn på tonearten for det oppgitte notebildet. For tonearter med kryss skriver du # etter tonen, slik: F#, G# osv. For tonearter med b skriver du slik: Bb, Eb osv. (Bruk Bb for tonearten B og H for tonearten H.)

1. Hvilken durtoneart er dette:
2. Hvilken durtoneart er dette:
3. Hvilken durtoneart er dette:
4. Hvilken durtoneart er dette:
5. Hvilken durtoneart er dette:
6. Hvilken durtoneart er dette:
7. Hvilken durtoneart er dette:
8. Hvilken durtoneart er dette:

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om tonearter.