Lytting
- Quiz 3

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til en sats fra et kammermusikalsk verk av Mozart. Dette stykket er nummerert KV 564 (Köchel Verzeichnis, etter personen som katalogiserte Mozarts verk) og det ble komponert i 1788 i Wien. Ved lytting, forsøk å få tak i hvilke (og hvor mange) instrumenter som spiller, om det er dur eller moll, og satstype.

1. Vil du si at denne satsen hovedsaklig går i dur eller moll?
Dur
Moll
Like mye i dur og i moll
Hverken du eller moll, satsen er modal
2. Hvilken taktart har satsen?
Todelt takt
Tredelt takt
Firedelt takt
3. Hva slags besetning hørte du? hint
Fiolin og klaver
Cello og klaver
Obo og klaver
Fagott og klaver
Klavertrio (fiolin, cello og klaver)
Klavertrio (fiolin, bratsj og klaver)
Klavertrio (fiolin, kontrabass og klaver)
Klaverkvartett (fiolin, bratsj, cello og klaver)
Klaverkvartett (fiolin, bratsj, kontrabass og klaver)
Klaverkvartett (obo, bratsj, cello og klaver)
Klaverkvartett (fiolin, bratsj, fagott og klaver)
Klaverkvartett (fiolin, cello, fagott og klaver)
Ingen av disse besetningene
4. Satsen som helhet kan sies å ha en bestemt formtype som var vanlig på denne tiden. Hvilken? hint
Fuge
Sonatesats
Variasjonssats
ABA-form
AAB-form (bar-form)
Rondo-form (ABACADA eller liknende)
Rapsodisk form, ingen spesiell formtype
Gå tilbake til animasjonen ovenfor og lytt til første og andre hoveddel av satsen - 2dre avspillingsknapp - til avspillingen stopper.
5. Hva vil du kalle den første hoveddelen?
Hovedtema
Tema
Sidetema
Fugetema
Introduksjon
Første variasjon
6. Hva vil du kalle den andre hoveddelen?
Hovedtema
Tema
Sidetema
Fugetema
Første variasjon
Andre variasjon
Denne satsen kan altså sies å bestå av en rekke lengre hoveddeler. Hver av disse kan igjen deles inn i mindre underdeler. Gå igjen tilbake til animasjonen ovenfor og lytt til bare den første hoveddelen av satsen - 3dje avspillingsknapp - til avspillingen stopper. Merk deg angivelsene av underdeler som kommer opp!
7. Hvilket forhold var det her mellom første og andre underdel?
De var like
Den andre underdelen var en variasjon av den første
Den andre underdelen var kontrasterende til den første
8. Hvilket forhold var det her mellom tredje og fjerde underdel?
De var like
Den fjerde underdelen var en variasjon av den tredje
Den fjerde underdelen var kontrasterende til den tredje
9. Nå som du kjenner den første hoveddelen i stykket, hvilken form vil du si denne innledende delen har? hint
aba (tredelt form)
aab (bar-form)
aa'bb'
abc
abcd
abac
ab (todelt form, siden det er vanlig å repetere formdeler)
10. Hvilket instrument er ledende i denne første delen?
Klaver
Fiolin
Cello
Bratsj
Obo
Kontrabass
Fagott

Forsett med flere lyttespørsmål til den samme komposisjonen!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.