Lytting
- Quiz 3a

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Her kommer det flere lytteoppgaver til en sats fra et kammermusikalsk verk av Mozart. Dette stykket er nummerert KV 564 (Köchel Verzeichnis, etter personen som katalogiserte Mozarts verk) og det ble komponert i 1788 i Wien.

Spill igjennom hele satsen med denne videoen med nye kommentarer underveis. Forbered deg på å svare på spørsmål om de ulike avsnittene, slik som toneartsforhold, tempo og hvordan de ulike instrumentene blir brukt. Les gjerne igjennom alle spørsmålene nedenfor før du går i gang med å lytte!

1. Hvilken av disse hoveddelene går i moll? hint
2. hoveddel
3. hoveddel
4. hoveddel
5. hoveddel
6. hoveddel
7. hoveddel
8. hoveddel
2. Hvilket instrument har hovedstemmen i andre hoveddel?
Piano
Fiolin
Cello
3. Satsen har hele tiden firedels puls. Hvilke noteverdier har de hurtige bevegelsene i klaveret i andre hoveddel?
Åttendedeler
Åttendels trioler
Sekstendedeler
Trettitodeler
4. Hvilket instrument har hovedstemmen i tredje hoveddel?
Piano
Fiolin
Cello
5. I tredje hoveddel veksler pianoet mellom to ulike spillemåter. Hva kalles disse? hint
Staccato og legato
Largo og allegro
Forte og piano
Hurtig og langsomt
6. Hvilke noteverdier har de hurtige bevegelsene i klaveret i fjerde hoveddel?
Åttendedeler
Åttendels trioler
Sekstendedeler
Trettitodeler
7. I femte hoveddel hører du i hver frase at det kommer en melodi først i pianoet alene, deretter kommer den samme eller en nesten lik melodi i de andre instrumentene. Hva kalles dette? hint
Repetisjon
Imitasjon
Illustrasjon
Kopiering
8. I syvende og siste vanlige hoveddel leker fiolinen seg med et motiv på noen få toner. Dette blir gjentatt og variert i hele denne delen. Hvor mange toner har dette motivet vanligvis?
3 toner
4 toner
5 toner
6 toner
7 toner
9. Den åttende og siste hoveddelen er her kalt "Epilog". Hva tror du er grunnen til det?
Den er lengre og vektigere enn de andre delene.
Dette er en del hvor det bli innført helt nytt materiale.
Den er kortere enn de andre delene og virker som en avslutning.

Her kan du komme tilbake til forrige lytte-quiz til den samme komposisjonen!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.