Romantikken
- Quiz 1


Caspar David Friedrich - Der Wanderer (1818)

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Kryss av for idéer og musikalske stiltrekk som er typisk for romantikken!
klarhet, symmetri og balanse
å uttrykke følelser, stemninger og det subjektive
generalbass
videreutvikling og utvidelse av tidligere former
klare formtyper
kirketoneartene
2. Kryss av for flere idéer og musikalske stiltrekk som er typisk for romantikken!
komponisten vil uttrykke sine mest personlige tanker og følelser gjennom musikken
polyfon tekstur er det vanligste
periodisk form dominerer og er svært regelmessig
musikken er ofte lidenskapelig og uttrykksfull
tidligere formtyper endres og frigjøres
det er som regel liten dynamisk variasjon
3. Den romantiske perioden i musikken regnes i tidsrommet
ca 1820 - ca 1900
ca 1800 - ca 1920
ca 1830 - ca 1900
ca 1840 - ca 1940
4. Kryss av for det som kan sies om melodikken i romantisk periode:
det er ofte lange melodiske spenn
melodikken er stort sett diatonisk
melodikken er ofte kromatisk
melodikken er stort sett basert på treklanger og trinnvis bevegelse
melodikken bruker ofte uttrykksfulle og store intervaller
5. Én komponist regnes som overgangsfiguren mellom wienerklassisk og romantisk periode. Hvem?
Carl Philipp Emanuel Bach
Wolfang Amadeus Mozart
Ludvig van Beethoven
Franz Schubert
6. Kryss av for det som er riktig.
Romantikken innebærer i stor grad en ensartet internasjonal stil
Romantikken medfører større individuelle og nasjonale forskjeller
Romantikken medfører en sterk formalisert stil
I romantikken vender man tilbake til barokkens polyfone stil
7. Kryss av for det som kan sies om harmonikken i romantisk periode:
det moduleres ofte til fjernere tonearter
harmonikken bruker stort sett hovedtreklangene
det benyttes nye og mer kompliserte akkorder
harmonikken i romantikkens periode er preget av fargelegging og nyanser
harmonikken vender tilbake til en modal (kirketonal) teknikk pga påvirkninger fra folkemusikk
8. Kryss av for instrumenter som enten er nye eller sterkt forbedret i denne perioden!
Böhm-fløyte
Bass-tuba
Cembalo
Trompet
Obo
Fiolin
Wagner-tuba
Celesta
9. Kryss av for klassiske former som er vanlige i romantikken men på friere måter
Fuge
Rondo
Sonatesats
Suite
Kanon
Variasjoner

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om romantikken.