Romantikken
- Quiz 2


Caspar David Friedrich - Der Abend (1820-21)

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Kryss av for komponister som regnes til den romantiske perioden!
Joseph Haydn
Franz Schubert
Fryderyk Chopin
Richard Wagner
Claudio Monteverdi
Guiseppe Verdi
2. Kryss av for flere komponister som regnes til den romantiske perioden!
Franz Liszt
Johannes Brahms
Anton Webern
Richard Strauss
Caspar David Friedrich
Antonin Dvorak
Georg Friedrich Händel
Clara Schumann
Modest Mussorgskij
Igor Stravinskij
3. Kryss av for de fire komposisjonskategoriene som kan regnes som de viktigste og mest framtredende i romantisk periode.
Kammermusikk
Korverk
KIaververk
Opera
Kirkemusikk
Lieder
Orgelmusikk
Orkesterverk
4. Hva menes med programmusikk?
Musikk som er en del av et konsertprogram
Musikk som er knyttet til en tekst, et kunstverk eller en handling
Musikk som programmeres på pcen
Musikk i et radio- eller tvprogram
5. Kryss av for det som kan sies å gjelde formen symfonisk dikt:
det er et orkesterverk i én sats
det er et orkesterverk i flere satser med tradisjonell symfoni som forbilde
det er et stykke programmusikk
det er som regel et stykke i sonatesatsform
det kan ha ulike formtyper
6. En komposisjonsteknikk Franz Liszt benyttet i sine symfoniske dikt kalles metamorfoseteknikk. Med dette menes
at et tema endrer karakter og form i løpet av komposisjonen
at stykkene handler om sommerfugler og deres forvandling fra larve til puppe til sommerfugl
at Liszt var inspirert av metamorfe bergarter
at Liszt forvandler de tradisjonelle formdelene til noe nytt
7. Kryss av for det som kan sies om begrepet idée fixe!
det når komponisten får en fiks idé som gjennomsyrer komposisjonen
det er en gjenkjennbar melodi (tema) som dukker opp i ulik drakt og i ulike sammenhenger – og som har en bestemt assosiasjon
Hector Berlioz bruker en slik i sin Symphonie fantastique
det er et eksempel på en teknikk som passer i programmusikk
Franz Schubert bruker slike noen av sine klaversonater
8. Kryss av for komponister som skrev programmusikk:
Richard Wagner
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludvig van Beethoven
Hector Berlioz
Franz Liszt
Frédéric Chopin
Modest Mussorgskij
Richard Strauss

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver], spesielt om klavermusikken i romantikken.