Melodilytting
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre en melodi. Den beveger seg for det meste enten trinnvist eller som en treklangsbrytning. Kryss av for det du mener er riktig!
1. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning
2. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning
3. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning
4. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning
5. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning
6. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning
7. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning
8. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en treklangsbrytning

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med melodilytting.