Lytting
- Quiz 5


Béla Bartók
1881-1945

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til utdrag fra tredje sats fra Musikk for strengeinstrumenter etc. av Bartók, komponert i 1936. (Det kan være greit å lese igjennom noen av spørsmålene før du lytter til stykket!)

1. Hvilke instrumenter hører du fra starten av dette utdraget?
Fioliner
Bratsjer
Fløyter
Fløyter og klarinetter
Fløyter og fioliner
2. Ved bokstav A kommer det inn noen nye instrumenter. Et av disse er et tastatur-instrument. Hvilket?
Orgel
Celesta
Cembalo
Piano
Synthesizer
3. Sammen med tastatur-instrumentet kommer det ved A inn en instrumentgruppe. Hvilken? hint
Fioliner
Bratsjer
Fløyter
4. Denne andre instrumentgruppen som kommer inn ved A benytter en meget spesiell spillemåte som gir et uvanlig uttrykk. Hvilken spillemåte er det? hint
Pizzicato
Vibrato
Glissando
5. Ved bokstav B kommer det inn to solofioliner og ett instrument til. Hvilket instrument? hint
Celesta
Vibrafon
Synthesizer
Xylofon
6. Ved bokstav D kommer det inn ett nytt instrument med en skarp, høy tone. Hvilket instrument? hint
Woodblock
Skarptromme
Kastanjetter
Xylofon
7. Fra begynnelsen av dette avsnittet og frem til bokstav D ligger det noen lange triller som et klangteppe i bakgrunnen. Hvor mange slike triller kan høres, oppå hverandre og samtidig? hint
To triller
Tre triller
Fire triller
Fem triller
8. Hvilken intervall-avstand er det mellom disse trillene? hint
En sekund
En ters
En kvint
En oktav
En septim
9. I dette avsnittet har alle fiolinene, bortsett fra solofiolinene, en dus, tilbaketrukket klang. Hvordan lages denne klangen?
De stryker ekstra langsomt med buen.
De bruker sordin (demper) på fiolinen.
De stryker med bar noen få buehår.
De stryker med tre-siden av buen.
10. Ved bokstav C kommer bratsjer og celli inn i bakgrunnen med et nytt klangteppe. Hvilken spilleteknikk benyttes her i disse instrumentene? hint
Tremolo
Spiccato
Vibrato
Non vibrato
11. Hvordan vil du best beskrive den melodiske bevegelsen hos disse bratsjene og celliene fra bokstav C?
Kromatisk og trinnvis
Kromatisk og med sprang
Diatonisk og trinnvis
Diatonisk og med sprang

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.