Kvintsirkelen
- Quiz 4

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Les gjerne artikkelen om kvintsirkelen før du tar for deg disse oppgavene!

I alle oppgavene skal du fylle inn den tonen som mangler i den oppgitte delen av kvintsirkelen. For toner med kryss skriver du # etter tonen, slik: F#, G# osv. For toner med b skriver du slik: Bb, Eb osv. Bruk Bb for tonen Bb og H for tonen H (B).
1. Ab - - Bb - F
2. Eb - Ab - - Gb
3. - C# - G# - D#
4. Bb - - Ab - Db
5. E - H - F# -
6. D - - E - H
7. - F# - C# - G#
8. Ab - Db - Gb -

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om kvintsirkelen.