Kvintsirkelen
- Quiz 5

Fyll inn hvert felt på riktig måte. Alle feltene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Les gjerne artikkelen om kvintsirkelen før du tar for deg denne oppgaven!

Fyll inn toneartene som mangler i kvintsirkelen nedenfor! Skriv  durtonearten i feltet over hvert notesystem og den parallelle  molltonearten i feltet under hvert notesystem. For tonearter med kryss skriver du # etter tonen, slik: F# (Fiss- dur), G# osv. For tonearter med b skriver du slik: Bb, Eb osv. Bruk Bb for tonearten B- dur og H for tonearten H- dur.

(1)  dur

(2) 
 moll

(3)   dur

(4) 
 moll

(5)  dur

(6)  moll

 

 

 

(7)  dur

(8) 
 moll
(9)  dur

(10)  moll

 

(11)   dur

(12)  moll

(13)  dur

(14) 
 moll

(15)  dur

(16)  moll
(17)  dur

(18)  moll

(19)   dur (20)  dur

(21)  moll (22)  moll

(23)  dur

(24)  moll

 

(25)  dur (26)  dur

(27)  moll (28)  moll

 


Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.