Lytting
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til et avsnitt fra Johann Sebastian Bach: Brandenburgerkonsert nr 2, 2. sats.
1. Vil du si at denne satsen går i dur eller moll?
Dur
Moll
2. Hvilke instrumenter hører du her? hint
Cello, fiolin, horn, fløyte
Cembalo, bratsj, fiolin, trompet, fløyte
Cello, cembalo, bratsj, fiolin, horn, fløyte
Cello, cembalo, fiolin, fløyte, obo
Kontrabass, cello, cembalo, fiolin, 2 blokkfløyter
Cello, cembalo, fiolin, obo, blokkfløyte
Kontrabass, cembalo, bratsj, 2 oboer
Cello, cembalo, orgel, fagott, fiolin, fløyte
Cembalo, fiolin, obo, fløyte
3. Hva slags satstype er dette? hint
En todelt sats
En sats preget av imitasjon
En sats i ABA-form
En variasjonssats
En homofon sats
4. Hvilken taktart går denne satsen i? hint
3-delt takt
2-delt takt
4-delt takt
Lytt til stykket en gang til og følg med på kommentarene underveis!
Spill her: [Utdrag]
5. I hvilken takt kommer fiolinens temainnsats inn? hint
1. takt
2. takt
3. takt
6. I hvilken takt kommer oboens temainnsats inn?
2. takt
3. takt
4. takt
5. takt
7. I hvilken takt kommer blokkfløytas temainnsats inn?
3. takt
4. takt
5. takt
6. takt
7. takt
8. Hvilken intervall-avstand er det mellom temainnsatsen i oboen og temainnsatsen i fløyta? hint
En kvint
En oktav
En ters
En sekst
9. Som et harmonisk og rytmisk grunnlag for denne satsen hører du hele tiden celloen og cembaloet. I denne stilarten kalles slik bass-teknikk for generalbass eller basso continuo. Hvilken stilperiode er generalbassen typisk for? hint
Renessansen
Barokken
Wienerklassisismen
Romantikken
10. Hva er mest riktig å si om denne satsens uttrykk?
Den inneholder store kontraster.
Den har nokså konstant karakter.
Den beveger seg gradvis fra ett uttrykk til ett annet.

Til ettertanke:
Instrumentbesetning, satstype, bruken av generalbass og uttrykkskarakter er typisk for den perioden da dette stykket ble komponert!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.