Georg Friedrich Händel
- Quiz 1


G.F. Händel
1685-1759

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Georg Friedrich Händel levde i tiden:
1680 - 1760
1685 - 1750
1685 - 1759
1690 - 1765
2. Den stilepoken Händel levde og virket i kalles
Middelalder
Renessanse
Barokk
Romantikk
3. Kryss av for verktyper som er sentrale i Händels produksjon:
Concerti grossi og andre konserter
Operaer
Messer
Triosonater
Orgelfuger
Oratorier
Madrigaler
4. Kryss av for det som skiller en opera og et oratorium i barokken:
Bare operaen har arier
Det er større vekt på korpartier i oratoriene
Bare operaene blir produsert scenisk
Bare oratoriene har resitativer
Oratoriene har vanligvis bibelske historier
5. Händel er spesielt kjent for et par verk som ble framført på en litt uvanlig måte. Hva slags? hint
Orkestersuiter framført utendørs
Orkestersuiter framført under kongelige middager
Orkestersuiter framført i en stor grotte
Orkestermusikk som ble framført av blinde musikere
6. Hva er den riktigste beskrivelsen av Händel?
Händel var en tysk komponist som virket i Frankrike
Handel var en engelsk komponist som virket i Tyskland
Händel var en tysk komponist som virket i England
Händel var en italiensk komponist som virket i England
7. Sammenliknet med Bachs musikk har Händels komposisjoner blitt beskrevet som... - kryss av for alle som gjelder:
Händels musikk omtales som mer vokal i karakter
Händels musikk beskrives som mer komplisert enn Bachs
Musikken beskrives som mer polyfon enn Bachs
Musikken beskrives som mer instrumental enn Bachs
8. Händels operaer synges på hvilket språk?
Tysk
Italiensk
Engelsk
Fransk
Norsk
9. Händels mest kjente oratorium, Messias, synges på hvilket språk?
Tysk
Italiensk
Engelsk
Fransk
Norsk

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.