Hovedtreklangene
- Quiz 5

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I alle oppgavene skal du fylle inn navn på hovedtreklangene (tonika, subdominant, dominant) for den tonearten det spørres etter. For treklanger med kryss skriver du # etter, slik: F#, G# osv. For treklanger med b skriver du slik: Bb, Eb osv. (Bruk Bb for B-dur treklang og H for H-dur treklang.) Hvis det er en mollakkord skriver du m etter, slik: Cm, Bbm, F#m osv.

1. Oppgi hovedtreklangene i Ass-dur.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
2. Oppgi hovedtreklangene i G-moll.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
3. Oppgi hovedtreklangene i D-moll.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
4. Oppgi hovedtreklangene i Fiss-moll.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
5. Oppgi hovedtreklangene i H-moll.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
6. Oppgi hovedtreklangene i E-moll.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
7. Oppgi hovedtreklangene i Ess-moll.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
8. Oppgi hovedtreklangene i H-dur.
      Tonika: Subdominant: Dominant:
9. Oppgi hovedtreklangene i Fiss-dur.
      Tonika: Subdominant: Dominant:

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.