Beethoven
- Quiz 2 - Symfoni nr 5

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Denne quizen tar spesielt for seg formen i 1. sats av Symfoni nr 5 av Beethoven. Gå derfor først igjennom siden om Beethoven og studer formanalysen av denne satsen. Gjør deg godt kjent med symfoniens deler.

Nedenfor ser du notebilder hentet fra ulike deler av denne symfonien, men i omstokket rekkefølge. Plassér notebildene riktig i formskjemaet nederst! (Én av notene skal plasseres to ganger.)

HT = Hovedtemadel, Ov = Modulerende overgangsdel, ST = Sidetemadel, Ep = Epilogdel eller codetta med avsluttende kadensering

A G
B H
C J
D K
E L
F M

Eksposisjon Gjennomføring Rekapitulasjon Coda
HT Ov. ST Ep.   HT Ov. ST Ep.  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.