Lytting
- Quiz 2


Ludvig van Beethoven
1770-1827

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til 3. sats fra Ludvig van Beethovens Symfoni nr 2.
1. Vil du si at denne satsen går i dur eller moll?
Dur
Moll
2. Hva slags besetning hørte du? hint
Strykekvartett
Strykeorkster
Symfoniorkester
Klavertrio
Blåseensemble
3. Denne satsen har betegnelsen Scherzo Allegro. Dette betyr: Spøkefullt, meget hurtig. Pulsen her er så rask at man må telle én (ett slag) i takten. Men hvilken taktart er det likevel? hint
3-delt takt
2-delt takt
4-delt takt
4. Denne symfonien er komponert i 1802. Utfra årstallet og besetningen, hvilken stilperiode vil du si dette er? hint
Barokken
Wienerklassisismen
Romantikken
Før du går videre kan det være lurt å lese igjennom resten av spørsmålene!
Denne satsen består av flere deler, noen av disse gjentas. Lytt gjennom stykket en gang til og følg med på angivelsen av de ulike deler og hendelser:
5. Forsøk å telle taktene fra begynnelsen. Etter hvor mange takter blir den første delen gjentatt? hint
8 takter
10 takter
12 takter
16 takter
20 takter
6. Hva er mest riktig å si om denne satsen når det gjelder dynamikk, instrumentbruk og spillemåte?
Den inneholder store kontraster.
Den har nokså konstant karakter.
7. I denne perioden hvor dette stykket ble komponert var det vanlig å dele musikken inn i perioder. En periode er et antall takter som danner en hørbar enhet i musikken. Disse periodene var ofte symmetriske, dvs de inneholdt et like antall (partall) takter og to påfølgende perioder var gjerne like lange. I den første delen av denne satsen gjør Beethoven noe overraskende: Han lar hele ensemblet spille ff (ekstra sterkt) én bestemt takt i hver periode, kanskje en annen takt en man skulle ventet. Hvilken takt i perioden er dette?
Den 1te takten i perioden
Den 2dre takten i perioden
Den 5te takten i perioden
Den siste takten i perioden
8. Etter at den første delen er gjentatt kommer en ny del som beveger seg innom nye tonearter. Denne delen skiller seg fra den første delen ved at
det er fortissimso hele tiden.
det er piano hele tiden.
den har avsnitt som spilles legato i strykere og treblåsere.
delen spilles langsommere.
ingen blåseinstrumenter spiller.
9. Etter at den første delen er gjentatt kommer en ny del som beveger seg innom nye tonearter. Denne delen har en fremhevet akkord som kommer et par ganger med ulik instrumentbesetning. Akkorden er notert fp i partituret, dette betyr forte-piano, dvs at det plutselig spilles sterkt, deretter straks svakt igjen. Disse to fp-akkordene kommer på et litt overraskende taktslag. Hvilket:
1te taktslag.
2dre taktslag.
3dje taktslag.
4de taktslag.
10. Satsen som helhet kan sies å ha en bestemt formtype som var vanlig på denne tiden. Hvilken? hint
Fuge.
Sonatesats.
Variasjonssats.
ABA-form.
AAB-form (bar-form).

Til ettertanke:
Instrumentbesetning og satstype er typisk for den perioden da dette stykket ble komponert. Det ekstreme tempoet, voldsomheten og de brå kontrastene er mer typiske for akkurat denne komponisten!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.