Modale skalaer
- Quiz 4

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til et avsnitt fra Symfoni nr 5 av Sjostakovitsj. Dette er fra begynnelsen av 1. sats.


1. Hvilken modus preger dette avsnittet? hint
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
2. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
A
F
Ess
D
C
Lytt til et avsnitt fra Symfoni nr 2 av Arthur Honegger. Dette er fra 3. sats.


3. Hvilken modus preger dette avsnittet?
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
4. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
A
D
Fiss
E
G
Lytt til et nytt avsnitt fra Bartóks Konsert for orkester. Dette er et utdrag fra siste sats hvor følgende tompet-tema blir behandlet i fuge-form.


5. Hvilken modus er dette?
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
6. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
Dess
Ass
Ess
F
Cess
Lytt et avsnitt fra Stravinskijs Salmesymfoni. Bare begynnelsen av avsnittet er angitt med notebilde.


7. Hvilken modus er dette?
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
8. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
C
D
E
F
A
H

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere vanskelige oppgaver] om de modale skalaene.