Dur og moll
- Quiz 6

ryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Denne quizen tar utgangspunkt i de samme melodiene som quiz 5. Her er imidlertid spørsmålene litt vanskeligere. Du skal finne ut hvilken toneart hver enkelt melodi går i. Du skal fortsatt lytte etter om melodien går i dur eller moll.

1. Hvilken toneart går melodien i?
G-dur
E-moll
H-moll
Fiss-dur
Fiss-moll
2. Hvilken toneart går melodien i?
B-dur
C-moll
Ess-dur
Ass-dur
Ess-moll
3. Hvilken toneart går melodien i?
G-dur
C-moll
G-moll
B-dur
D-moll
4. Hvilken toneart går melodien i?
E-dur
Ciss-moll
H-dur
E-moll
Ciss-dur
5. Hvilken toneart går melodien i?
F-dur
F-moll
D-dur
A-moll
D-moll
6. Hvilken toneart går melodien i?
H-moll
E-moll
D-dur
A-dur
Ciss-moll
7. Hvilken toneart går melodien i?
Ass-dur
F-moll
C-moll
Ass-moll
F-dur
8. Hvilken toneart går melodien i?
D-dur
E-moll
G-dur
H-moll
D-moll
9. Hvilken toneart går melodien i?
G-dur
E-dur
A-moll
C-dur
E-moll

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om dur og moll.