Modale skalaer
- Quiz 3

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett helt riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til et avsnitt fra Symfoni nr 4 av Sibelius. Dette er fra begynnelsen av 2. sats og soloinstrumentet er obo.

1. Her forekommer to ulike modi, men en bestemt modus preger avsnittet mest. Hvilken modus er dette?
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
2. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
C
F
G
A

Lytt til et avsnitt fra Konsert for orkester av Béla Bartók. Dette er fra konsertens 2. sats og du hører en gruppe messingblåsere.

3. Hvilken modus preger dette avsnittet? hint
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
4. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
H
Ciss
Fiss
E

Lytt til et avsnitt fra Stravinskijs Vårofferet. Dette er et utdrag fra avsnittet som heter Rondes printanières (Vår-runder). De neste fire spørsmålene dreier seg om ulike deler av dette utdraget.

Et lite stykke inn i dette utdraget hørte du følgende melodi i treblåsere og dype strykere, modus A i oppgaven.
5. Hvilken modus er dette? hint
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
6. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
F
B
C
Ess
Dess
Lenger ute i dette utdraget hørte du følgende i strykere, horn og fløyter, modus B i oppgaven.
7. Hvilken modus er dette?
Frygisk
Lydisk
Mixolydisk
Dorisk
Dur
Eolisk (ren moll)
8. Hva er det tonale senteret (grunntonen) i dette avsnittet?
F
B
C
Ess
Dess

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om de modale skalaene.