Richard Wagner
- Quiz 2


Richard Wagner
1813-1883

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Wagner benytter i stor grad i sine verk
Idée fixe
Metamorfoseteknikk
Ledemotiv
Sonatesatsform
Fuger
2. Kryss av for det som kan sies å gjelde for ledemotiv (leitmotif):
det er et kort, gjenkjennelig, musikalsk motiv
ledemotivet er nøyaktig likt hver gang det opptrer
et ledemotiv kan være knyttet til en person
et ledemotiv kan være knyttet til en gjenstand eller en hendelse
ledemotiv dukker opp bare av og til og på siden av den musikalske flyten ellers
ledemotivene preger og preges av den dramatiske handlingen
ledemotivene er byggestener i en symfonisk sats
ledemotivteknikken bidrar til å dele musikkdramaene opp i kortere avsnitt
3. Wagners ideal kan sies å ha vært
at sangen skal dominere og sangeren skal briljere mest mulig
en organisk enhet av drama og musikk
at librettoen er underordnet det musikalske
at operaene skal være korte og lette
4. Kryss av for det som kan sies om Wagner som orkestrator:
Han utviklet symfoniorkesteret til å bli et meget stort og variert orkester
Han konstruerte nye instrumenter
Wagner benyttet de fleste instrumenter solistisk
Wagner benyttet nye instrumentkombinasjoner og nye klanglige muligheter i orkesteret
Han benyttet det store orkesteret kammermusikalsk der det var påkrevd
Wagner var ikke opptatt av balansen mellom sangere og orkesteret
5. Kryss av for tekniske og musikalske nyvinninger som Wagner frambragte:
en utviklet sangteknikk
en sal med spesielle akustiske egenskaper
en sal og en scene hvor det er lett å se og følge med på den dramatiske handlingen
en mørklagt teatersal under forestillingene
6. Kryss av for det som er riktig:
Wagner har stort sett påvirket andre komponister
Wagner har påvirket enkelte billedkunstnere, forfattere, filosofer og mange komponister
Wagners musikk og idéer har i liten grad påvirket ettertiden
Wagners musikk var et motefenomen i samtiden - interessen for hans musikkdramaer avtok raskt etter Wagners død
7. Kryss av for begreper som forbindes med Wagner:
Gesamtkunstwerk
Metamorfoseteknikk
Gjennomkomponert lied
Ledemotiv
Uendelig melodi
Norrøn mytologi
8. Spill et avsnitt fra forspillet til Das Rheingold (Ringullet, 1853):
Hva er helt uvanlig i dette forspillet?
Det er et meget langt avsnitt uten harmonisk endring
Det har ingen klar toneart
Det er svært mye kromatikk
Det er bare treblåsere som spiller
9. Kryss av for det som er riktig:
Avsnittet preges av imitasjon
Det er 8 horn som spiller i kanon
Det er 8 horn som spiller en fuge
Avsnittet er en form for tema med variasjoner
10. Spill et avsnitt fra Das Rheingold hvor Nibelungen Alberich forvandler seg til en drage: hint
Kryss av for det som kan sies om dette avsnittet:
De buktende bevegelsene i melodien danner en form for beskrivelse av dragen
Avsnittet er svært kromatisk
Siden det er to wagner-tubaer og en kontrabass-tuba som spiller så er dette et tilfelle av at Wagner brukte nye instrumenter og instrumenter han konstruerte selv
Uttrykket i avsnittet kan si noe om rollefigurens (dragens) karakter
Avsnittet går i 4/4 fordi dragen har 4 bein
 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.