Melodilytting
- Quiz 3

ryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du igjen høre en melodi, men nå må du svare litt mer detaljert. Melodien beveger seg for det meste enten trinnvist eller som en treklangsbrytning. Hvis du hører en treklangsbrytning, skal du også høre hva slags treklang det dreier seg om: Dur-treklang, moll-treklang, forminsket treklang eller forstørret treklang. Kryss av for det du mener er riktig!
1. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang
2. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang
3. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang
4. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang
5. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang
6. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang
7. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang
8. Hvordan beveger denne melodien seg for det meste?
Trinnvist
I en dur-treklang
I en moll-treklang
I en forminsket treklang
I en forstørret treklang

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] med melodilytting.