Modale skalaer
- Quiz 2

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Den følgende skalaen er:
G mixolydisk
G dorisk
F dur
G moll
2. Den følgende skalaen er:
F mixolydisk
F dorisk
F frygisk
F moll
3. Den følgende skalaen er:
A mixolydisk
A dorisk
A dur
A lydisk
4. Den følgende skalaen er:
H frygisk
H dorisk
E moll
G dur
5. B lydisk er:
6. C dorisk er:
7. Ass mixolydisk er:
8. Fire komponister som ofte har brukt modale skalaer:
Bartók, Schönberg, Miles Davis, Sibelius
Stravinskij, Bartók, Sjostakovitsj, Miles Davis
Sibelius, Sjostakovitsj, Mahler, Duke Ellington
Sibelius, Wagner, Debussy, Miles Davis

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om de modale skalaer.