Tonearter
- Quiz 13

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Her er det igjen en quiz om tonearter. Her må du vurdere den oppgitte melodien og angi hvilken toneart du mener den går i. Her får du ingen hjelp av avspilling og du må forsøke å klare quizen uten å spille eller synge melodien! Husk at du kan finne tonearten for krysstonearter ved å se på det siste krysset (lengst til høyre) og gå et halvt trinn (liten sekund) opp. Da finner du dur-tonearten. For Bb-toneartene ser du på den nest siste Bb-en, dvs nr 2 fra høyre. Denne gir dur-tonearten. Mener du melodien går i en moll-toneart, så finner du den parallelle moll-tonearten (den som har de samme fortegnene) ved å gå ned en liten ters fra tonearten.
I alle oppgavene skal du fylle inn navn på tonearten for det oppgitte notebildet. For tonearter med kryss skriver du # etter tonen, slik: F#, G# osv. For tonearter med b skriver du slik: Bb, Eb osv. (Bruk Bb for tonearten B og H for tonearten H.) Er det en moll-toneart skriver du m etter tonearten, slik: Cm, Bbm osv.

1. Hvilken toneart er dette:
 
2. Hvilken toneart er dette:

3. Hvilken toneart er dette:
 
 
4. Hvilken toneart er dette:
 
 
5. Hvilken toneart er dette:
 
 
6. Hvilken toneart er dette:
 
 
7. Hvilken toneart er dette:
 
 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.