trell.org

Musikkmeny - Undres du over hvorfor det er musikk til film? Vet du hva som er begynnelsen på rockens historie? Vet du hvordan overtonerekken egentlig klinger? Har du hørt om futurisme? Lurer du på hva som er spesielt med den akkorden hos Wagner som kalles Tristan-akkorden? Kjenner du forbindelsen mellom musique concrète og The Beatles? Har du lyst til å bli sikrere på skalatyper som dur, moll, dorisk, lydisk og andre? Vil du trene på å kjenne igjen hel- og halvslutninger? Kikk på musikkmenyen!

Quizmeny - Her kan du teste dine kunnskaper i musikkhistorie og musikkteori og mange andre emner innen musikkens verden.

Filmmusikk - Historikk, eksempler, litt teori.

Informasjonsteknologi (IT) programfag - for videregående skole. Supplerende stoff om datamodellering, tallsystemer, tips ang. Access mm.

Et interaktivt Minkowski-diagram med oppgaver - en hjelp til å forstå sider ved den spesielle relativitetsteorien. (Krever Flash)


Trell.org og Flash
Nettbrett kan nå brukes i musikksidene og i musikk-quizene. Disse sidene trenger ikke lengre flash.
Sidene med disse emnene bør fungere fint på de aller fleste plattformer og nettlesere.

Én av sidene for IT og siden for Minkowski-diagram forutsetter flash. Siden nettlesere ikke lengre vil støtte "Flash" ved utløp av 2020, vil denne ene IT-siden utgå. Minkowski-siden forsøkes overført.

kontakt:

Jeg oppfordrer deg til å støtte en eller flere av disse:

Support WWF